LiveZilla Live Chat Software

The internet service bureau

DATASITE

บริการต่างๆ ของเราอยู่บนพื้นฐานของความรวดเร็วและเชื่อถือได้บนระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะมีการตรวจสอบตลอดเวลา 24x7 เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจจะผิดปกติใด ๆ และมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้ทันที ซึ่งส่งผลให้เรามีการเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

จากประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยี่สารทนเทศมากกว่า 15 ปี ทำให้ เราเข้าใจความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจดทะเบียนบริษัท ดาต้าไซต์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้อง 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เพื่อทำหน้าเป็นผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ สำหรับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

  • 1. บริการเกี่ยวกับโดเมนเนม (Domain Names : Registration, Transfer, Renewal)
  • 2. บริการเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ (Web Hosting)
  • 3. บริการเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว VPS (Virtual Private Server)
  • 4. บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)
  • 5. จำหน่ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

         บริการต่างๆ ของเราอยู่บนพื้นฐานของความรวดเร็วและเชื่อถือได้บนระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะมีการตรวจสอบตลอดเวลา 24x7 เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจจะผิดปกติใด ๆ และมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้ทันที ซึ่งส่งผลให้เรามีการเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

         การให้บริการต่างๆ ของเราเน้นบริการหลังการขาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าของรับได้รับบริการที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่เรา รวมทั้งเรามีจุดยืนที่ชัดเจนที่จะไม่ให้บริการในลักษณะที่เรียกว่า Over Sale ซึ่งหมายความว่า ลูกค้าทุกคนจะได้รับโควต้าที่จัดสรรให้ตามเพ็คเกจต่างๆ ที่ใช้บริการ โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงในการแย่งกันใช้ทรัพยากรระบบที่เกินโควต้า

         การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ อีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึง ซึ่งการให้บริการต่างๆ นั้นเราเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันการให้บริการเกี่ยวค่าย Microsoft เราได้นำลิขสิทธิ์ Microsoft SPLA มาให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากเราได้รับสิทธิ์ Microsoft SPLA Partner จากบริษัท Microsoft โดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าอีกระดับ ในการดำเนินธุรกิจที่ปลอดจากการละเมิดการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง

         ในด้านของการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี เราได้ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอ เทคโนโลยี่ใหม่ให้แก่ลูกค้า ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจในองค์กรเท่านั้น การพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี่นั้นทำให้เราได้รับคำชื่นชมจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างที่สุด และสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น คือ “หน้าที่ของเรา”